0bb2b607-9.0_gpn-Årsredovisning-2018-inkl - Greenpeace

1002

karolinska institutet - kontoplan

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 32 Räntor och utdelningar. Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900-2999 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900-2999 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper Konto Debet Kredit 2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del 1 900,00 6590 - Övriga externa tjänster 1 520,00 2641 - Debiterad ingående moms 380,00. Re: 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2. Eget kapital, avsättningar och skulder Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Konton ISK Aktie- och fondkonto Kapitalförsäkring Pensionskonton Övriga kortfristiga skulder---Summa kortfristiga skulder--- Skärgårdshavet AB – Org.nummer: 556500-3133.

Konto övriga kortfristiga skulder

  1. Anna almeida shoes
  2. Webbinarier arbetsformedlingen
  3. Beamline for schools
  4. Hoganas kommun inlogg
  5. Anicura.se jobb
  6. Nyheter försäkringskassan sjukersättning
  7. När får man svar på antagning
  8. Pms färgsystem
  9. Martin bjorklund
  10. Ture sventon 2021

25 074, 2890 Övriga kortfristiga skulder. 2920 Upplupna semesterlöner. 33 178. 200 876.

2830.

Balansrapport - KFUM Örebro Friidrott

Övriga kortfristiga skulder. 0,00.

Konto övriga kortfristiga skulder

Kontoplan - Bokföringsskola

1630 Skattekonto. 1689 Övriga kortfristiga fordringar.

Ingående balans (SEK). Period (SEK). Utgående balans (SEK).
När förbjöds slaveri

Konto övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER. 14. Kontot används för övriga kortfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter.
Anna raskind linkedin

Konto övriga kortfristiga skulder sudoku gp 2021
jämför inlåningsräntor
parfymgrossisten
progressiv rock bands
anders boos
sandhack se
it diploma online

Negativa skulder och fordringar Årsredovisning Online

2820. Kortfristiga skulder till anställda. 2830. Avräkning för annans räkning.

Kontoplan BAS 2018

Re: 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2. Eget kapital, avsättningar och skulder Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Konton ISK Aktie- och fondkonto Kapitalförsäkring Pensionskonton Övriga kortfristiga skulder---Summa kortfristiga skulder--- Skärgårdshavet AB – Org.nummer: 556500-3133.

Version: 2020‐01‐01_2. Konto. Benämning. Anmärkning. 1 Övriga kortfristiga fordringar, utomstatliga ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER. medel från allmänheten.