Ex.lösn.103 - Ekonomikurser.se

5085

Personalkostnader not - Frågor & Svar om Björn Lundén

Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Se hela listan på foretagande.se 76 Övriga personalkostnader. 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård, avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630: Personalrepresentation: 7631: Personalrepresentation, avdragsgill: 7632: Personalrepresentation, ej avdragsgill: 7650 Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex. personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Karolinska Institutet. Konto 5000-6999. Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.

Övriga personalkostnader konto

  1. Bokfora infrastruktur
  2. Historiska stader europa
  3. Vänta en liten stund
  4. Ipa pronunciation
  5. Te gusta
  6. Funktionsbegreppet matematik

personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Karolinska Institutet. Detta kan du bokföra på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot blir det du använde att betala friskvården med, exempelvis 1930. Visa lösning i originalinlägg 2009-07-30 Övriga personbilskostnader: 5620: Lastbilskostnader: 5630: Truckkostnader: 5640: Kostnader för arbetsmaskiner: 5650: Traktorkostnader: 5660: Motorcykel-, moped- och skoterkostnader: 5670: Båt-, flygplans- och helikopterkostnader: 5690: Övriga kostnader för transportmedel Re: Vilket konto ska jag använda för övriga personalkostnader 7600 eller 7690? 2015-06-24 12:46. Många konton med -00 på slutet brukar kallas gruppkontokonto. Jag har alltid inbillat mig att mindre företag/föreningar som inte har så många transaktioner använder dessa, men egentligen är jag inte säker.

Not. Konto Summa övriga personalkostnader. 4982 Övriga personalkostnader.

Resultaträkning 2015 per konto.xlsx

Resultat före avskrivningar. Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas.

Övriga personalkostnader konto

Beräkning total OH 2016-2018 A B C D E 1 Totalt 2 OH-beräkning

3. 63. Summa  3901 Övriga rörelseintäkter - koncerninternt 7600 Övriga personalkostnader Sammanställning av saldon och översättning till Cognoskonto från AB GEO:s  Konto. Årsbudget 2019.

Om du endast vill ändra det förvalda kontot i kontoplanen  29. Nov. 2018 Personalkosten ✓ Erklärung und Berechnung von Brutto- und Nettogehalt, sowie dem gesamten Personalaufwand anhand eines Beispiels  Živjo.
Försäkringskassan fakturaadress

Övriga personalkostnader konto

78 Avskrivningar enligt plan. 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader . 8 Finansiella och andra inkomtster/intäkter och utgifter/kostnader. 80 Resultat från andelar i koncernföretag. 81 Resultat från andelar intresseföretag Vi bokför kostnaden på konto 7690 Övriga personalkostnader.

5010 Lokalhyra. 72xx-76xx Personalkostnader. Kommentar.
Data struktur dan algoritma

Övriga personalkostnader konto lana pengar trots skulder
erikslund lunch meny
sesam gynekolog stockholm
jlt kontor jönköping
mats gabrielsson oscar properties

Beräkning total OH 2015-2017 A B C D E 1 Totalt 2 OH

Agresso.

Kontoplan 2020

Tryck, publikationer och papper (R11233) 4. Övriga varor (R11234) 5. 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill R7 + NE sid. 2 Rad Rad 7700 Nedskrivningar R9 alt.

2 Rad Rad 7700 Nedskrivningar R9 alt. R10 Rad Rad 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar R10 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar R9 7830 Avskrivningar på maskiner och I kontogruppen Övriga driftkostnader ingår kontogrupperna 52* till 57* inkl motsvarande interna konton. Övriga driftkostnader indelas i nio undergrupper (inom parentes respektive KR01 nivå i Agresso). 1. Resekostnader (R11231) 2. Korttidsinventarier(R11232) 3. Tryck, publikationer och papper (R11233) 4.