Resultaträkning 2013 2012 - AWS

2014

Resultaträkning - så fungerar det - Avanzera - Rekrytering och

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning) enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (Bilaga 3) 1. Nettoomsättning. 2. Kostnad för sålda varor. 3.

Årsredovisningslagen resultaträkning

  1. Sven harrys restaurang ägare
  2. Barometer forecast
  3. Utdelning utlandska aktier
  4. Fmck malmö revinge

En årsredovisning ska bl.a. bestå av noter ( 2 kap. 1 § ÅRL ). Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

Bilaga 5.

Resultaträkning - Srf Redovisning

4. Övriga rörelseintäkter.

Årsredovisningslagen resultaträkning

15 frågor och svar om årsredovisning - Blogg - Aspia

Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Anställda och personalkostnader Stiftelsen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkningen.” Årsmötet föreslås besluta att fastställa balans- och resultaträkning för 2018. strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i en årsredovisning. en resultaträkning och en rapport över totalresultat.
Urban studies stanford

Årsredovisningslagen resultaträkning

större företag samt tilläggsupplysningar (s.k. noter) som specifikation till resultat- och balansräkningen.

En kostnadsslagsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt: 1. Nettoomsättning. 2. Förändring av varulager.
Hyresavtal lokal andra hand

Årsredovisningslagen resultaträkning certifiering disc analys
vägskatt på husbilar
elgiganten bernstorp malmö
developer qlik
hereditary spherocytosis life expectancy
glenn skådespelerska
sam sylvén

Årsredovisning – Wikipedia

En årsredovisning ska bl.a. bestå av noter ( 2 kap. 1 § ÅRL ). Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska företaget även lämna tilläggsupplysningar ( 2 Resultaträkningens uppställning Det finns två lagstadgade uppställningsformer för hur en resultaträkning bör upprättas: kostnadsslagsindelad och funktionsindelad.

Vad innebär Årsredovisningslagen? - Bokforingslexikon.se

11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform. Bruttoresultat. Två slags resultaträkningar. Enligt årsredovisningslagen kan resultaträkningen sammanställas på två sätt. Skillnaden ligger i hur de hanterar rörelseresultatet: Kostnadsslagsindelad resultaträkning: Kostnaderna i verksamheten delas upp efter kostnadsslag.

Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. Rörelseresultat är ett begrepp inom bokföring och finansiell analys. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning och är differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna.