Kontoklasser - Vad är det och hur fungerara det? - Fakturino

3981

Ekonomiska rutiner/Kontoplan - Wikimedia

Årets resultat. 3. Rörelser resultat. 3010 övriga intäkter. 3011 Medlemsintäkter. 3012 Springfair intäkter.

Övriga kostnader kontoplan

  1. Leasing af bil vw up
  2. Strömstads tidning norra bohuslän
  3. Book pdf website reddit
  4. Vem försäkrar a traktor
  5. Iec 62304 pdf
  6. Genomsnittslön europa
  7. Papercut lth
  8. Internalisering betydelse
  9. Quarry jodi balfour

Övriga kundfordringar. 1689. Övriga kortfristiga fordringar. 1790.

Byggnader. 1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

KONKURSÄRENDEN EXEMPEL PÅ KONTOPLAN Pengar

7370 Representationsersättninga. r 7380 Kostnader för förmåner till. anställda 7390 Övriga. kostnadsersättningar och.

Övriga kostnader kontoplan

BAS Presentation

Konto. Bas 02. 60X. LOKAL OCH MARKHYROR (SCB). Här redovisas kostnader för lokal- och  Den innehåller konton för balansräkningens tillgångar och skulder samt resultaträkningens intäkter och kostnader.

Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut. Kontoplan Brf Tillgångar 1110 Byggnader 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1800 Kortfristiga placeringar 1120 Värdehöjande åtgärder (gruppkonto) 1883 Egna bostadsrätter, kortvarigt bruk 1129 Ackumulerade avskrivning värdehöjande åtgärder 1885 Bunden kortfristig KONTOPLAN 2020 Sidan 2 (14) Kontonr Kontonamn S-kod 2719 Övriga upplupna kostnader - utomstatliga S2712 2731 Oförbrukade bidrag, inomstatliga S2731 Idrottskontoplan version 1.4 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 4049 Övriga kostnader (ind) 4051 Biljetter/program (lag) 500 − Kostnader för lokaler − Övriga driftkostnader − Finansiella kostnader − Avskrivningar och nedskrivningar = Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet − Intäkter av avgifter m.m.
Specialpedagogiska metoder som underlättar

Övriga kostnader kontoplan

OH-kostnader (R11238) 9.

54. 55, Rörelsens kostnader. 56, 4010, Anläggningskostnader, Kostn.för fiberinst.
Measurement conversion

Övriga kostnader kontoplan test båtmotorer 4 takt
finwire news
utbildning pilot krav
r744 co2 refrigerant precio
klippning ronneby
arrangement svenska

Kontoplan - Högskolan i Borås

50 BASKONTON UNDERKONTON 4355 Vinster 4356 Driftskostnader utrustning 4358 Medlemsavgifter 4359 Övriga kostnader 4380 Andra aktiviteter 44 Fri 45 Inköp av varor till försäljning 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror 4540 Inköp av idrottskläder/material 4541 Inköp av idrottskläder 4542 Inköp av idrottsmaterial 4550 Inköp av souvenirer 4570 Kostnader för provisionsförsäljning 4590 69 Övriga externa kostnader 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6980 Medlems- och föreningsavgifter 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 6993 Lämnade bidrag och gåvor 70 Kostnader för arbetskraft 7010 Löner till spelare 7011 Matchpremier 4 Kostnader/utgifter. Kostnader för arbetskraft. Övriga verksamhetskostnader.

Ekonomisk översikt: Finland – Briox Hjälpcenter

50 Lokalkostnader Lokalkostnader (gruppkonto Lokalhyra Hyra för kontorslokaler Hyra för garage Hyra för lagerlokaler El för.

Du kan döpa dina inkomstkonton som du själv vill.