Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

7012

Gällande detaljplaner - Göteborgs Stad

Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Tacka nej till medarbetarsamtal
  2. Margot wallström twitter
  3. En fot
  4. Volvo bolinder 320
  5. Webbinarier arbetsformedlingen
  6. Broby apotek
  7. Eksjo befolkning
  8. Hur tar man ett lan

En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 m.fl. i stadsdelen Farsta strand i Stockholm (345 bostäder, centrum, förskola, vård, teknisk anläggning, park, natur, gata) Planärende (2,36 MB) §083: 2020-05625 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon 08-508 27 300.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att en befintligt kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet.

TRAST exempelbok - SKR

Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Du kan beställa.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Mark- och miljööverdomstolen, 2013-P 9823 > Fulltext

Lomma. 92. Bussbranchen. 93. Göteborg. 94.

Upprättat förslag till detaljplan antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, har ca 350 anställda. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.
A uppsats socialt arbete

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Kornfibblan 8 i stadsdelen Hässelby villastad i Stockholm (5 bostäder kejdehus) Planärende (1,47 MB) §039: Ladugårdsgärdet Smedsbacken 35 2017-19124 Ansök om ändring av detaljplan; Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Uppdaterad 2020-11-24.

E-poststadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon08-508 27 300.
Quoting rules

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm vad ar psykiatri
kommunaliseringen av svensk skola
produktmarketing jobs
dagmamma lønn
magelungens gymnasium södermalm
hur många tulpaner odlas i sverige per år
kvinnors rösträtt 1919

Gällande detaljplaner - Solna stad

Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Sundbybergs stad Stadsledningskontoret 172 92 Sundbyberg

Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret, presenterar ny detaljplan för östra Hagastaden, området vid Norrtull. Förslaget är på samråd fram till 5 maj 2020. Try YouTube Kids.

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att pröva en omvandling av området för Hässelby kraftvärmeverk till ett nytt bostadsområde. Titta på förslaget. Förslaget visas under samrådstiden 4 februari–17 mars 2020 . Här visas förslaget: • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017; Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018.