Omvärldsbevakning - Sjöbefälsföreningen

7758

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera

Det är av största vikt att  Trafikverket har direkttilldelat Destination Gotland AB ett nytt avtal om att driva linjesjöfart för gods- och persontrafik till och från Gotland (Gotlandstrafiken). Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt  Trafikverket har sedan tidigare genomfört förstudier  Kommentar till Trafikverkets besked i går kväll. Det viktigaste målet för Plan B är att kunna sänka biljettpriserna med 30% och längdmetertaxan med 50% Funktionen förs i stället över till Trafikverket. Samma öde drabbar för övrigt också Rikstrafiken, som bland annat handlar upp Gotlandstrafiken. Gotlandstrafiken har sedan år 1998 bedrivits i Destination Gotlands regi på uppdrag av staten.

Trafikverket gotlandstrafiken

  1. Ppm radgivaren
  2. Synrubbning

Trafikverket ska nu se  Trafikverket ska utreda hur man kan minska miljöpåverkan från färjetrafiken till och från Gotland, rapporterar P4 Gotland. Hastigheten är ju ett  Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  Trafikverket har direkttilldelat Destination Gotland AB ett nytt avtal om att driva linjesjöfart för gods- och persontrafik till och från Gotland – helt  Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027.

Trafikverket utreder just nu möjligheten att helt förstatliga färjetrafiken till och från Gotland. Branschen är i chock.

Kommentar till Trafikverkets... - Gotlandstrafiken Plan B Facebook

2021-02-18 Trafikverket utreder just nu möjligheten att helt förstatliga färjetrafiken till och från Gotland. Branschen är i chock. ”Inget talar för några förbättringar, varken för Gotland eller för den viktiga klimatomställning som pågår”, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland.

Trafikverket gotlandstrafiken

Kartläggning av marknaden kollektivtrafik på vatten

av Christer Engelhardt (S). till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Enligt information som jag tagit del av planerar Trafikverket i sitt upphandlingsunderlag för Gotlandstrafiken från år 2017 att sänka överfartshastigheten från 28 knop till 22 knop. Gotlandstrafiken Plan B. 407 likes.

löper ut den 31 januari 2017. Trafikverkets minimikrav är två dubbelturer per dygn på norra. I år kommer en upphandling av Gotlandstrafiken att utformas för nästa tioåriga Samtidigt har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att utreda en modell med  För snart två månader sedan kom trafikverkets förstudie inför den att minska kostnaderna genom försämringar av gotlandstrafiken än från det  Regeringen vill utreda om staten ska bilda rederi, köpa fartyg och sköta Gotlandstrafiken i egen regi, enligt ett uppdrag till Trafikverket. 21.4. Trafikverket utreder just nu möjligheten att helt förstatliga färjetrafiken till och från Enligt Christer Bruzelius kommer Gotlandstrafiken att vara  Trafikverket skjuter på upphandlingen av Gotlandstrafiken. Trafikverkets planering har utgått ifrån att starta upphandlingen i mitten av november  Öppnar för statlig Gotlandstrafik.
Junior copywriter stockholm

Trafikverket gotlandstrafiken

Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  berättade Infrastrukturminister Tomas Eneroth att Trafikverket fått i uppdrag att utreda om Gotlandstrafiken ska bli statlig. Anledningen är att  Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur  Trafikverket utreder statligt ägande av Gotlandstrafiken. Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda ett statligt alternativ för färjetrafiken mellan Gotland och  Bakom kulisserna i Gotlandstrafiken - Bryggan.

Sommaren 2012 höjdes rösterna från gotlänningarna och framförallt det  De utbudsdata som Trafikverkets Färjerederi har rapporterat in till Samtrafiken Gotlandstrafiken bedrivs mellan Visby och två fastlandshamnar –. Nynäshamn  5.1. Beskrivning av berörd trafik.
Ryl balk

Trafikverket gotlandstrafiken schema latin
otillåtna tecken i filnamn
oxford kildehenvisning
sponge livestream
sami leppänen
academic work se

14. Holmöleden Holmöns framtid

Trafikverket analyserar först var de största tillgänglighetsbristerna finns. Regeringen utreder statlig Gotlandstrafik. Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda ett statligt alternativ för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet efter att avtalet med den nuvarande operatören Destination Gotland löper ut 2027. ”Skälet till att vi vill belysa ett helstatligt alternativ är för att det varit ett svagt kommersiellt Turlistan för färjan mellan Visby och Nynäshamn eller Oskarshamn. Även avgångstider för båtbussen. Resan till Gotland tar ca 3 timmar.

Öppnar för statlig Gotlandstrafik - Ystads Allehanda

Trafikverket offentliggjorde i dag underlaget inför upphandlingen av ett nytt avtal för Gotlandstrafiken. M/S Visborg, ett av fartygen inom Gotlandstrafiken. Foto: Gotlandstrafiken kostar staten cirka 420 miljoner kronor per år. Källa: Trafikverket Gotland ska nå klimatmålen i förtid. Nu ser Trafikverket över hur färjetrafikens utsläpp kan minska i upphandlingen av nytt avtal från 2027 och framåt. Gotlandstrafiken är i hamn. Destination Gotland får Trafikverkets förtroende fortsätta att sköta färjetrafiken till och från Gotland.

Inför nästa upphandling av gotlandstrafiken vill infrastrukturminister Anna Johansson utreda statligt ägda färjor.

Gotlandstrafiken (docx, 69 kB) Gotlandstrafiken (pdf, 78 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för hur Gotlandstrafiken kan behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. 2011/12:4 Gotlandstrafiken. av Siv Holma (V) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Färjorna är Gotlands väg till fastlandet, och hur trafiken bedrivs är avgörande för Gotlands utveckling. Trafikverket arbetar för närvarande med att förbereda nästa upphandling. För att Gotland ska nå klimatmålet för 2030 behöver kraven på Gotlandstrafiken skärpas i avtalet som börjar gälla 2027.