Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

2362

Kandidatuppsats, ämne! Klocksnack

Vi hjälper dig att bli godkänd på din B-, C-, och D-uppsats. Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Att skriva kandidatuppsats 8 detta. Examinator fastställer vilket betyg uppsatsen skall få (U, G eller VG). Examinator kan ge anvisningar som pekar på hur uppsatsen måste omarbetas för att uppsatsen skall kunna nå godkänd nivå. Inom det religionsvetenskapliga ämnet gäller regeln att … Kandidatuppsats Statistiska institutionen Stockholms Universitet Januari 2012 Kandidatuppsats.

Kandidatuppsats redovisning ämne

  1. Sk landsbeteckning
  2. Var ligger kalmar karta

Förslagen på uppsatsämnen är avsedda att fungera som idéuppslag eller inspirationskälla för att visa vilken typ av ämnen som är av intresse för Konkurrensverket. Förord Uppsatsen Regelverk för redovisning K2 vs K3, en studie om val av regelverk för ett mindre företag har genomförts på Mälardalens Högskola i Västerås. Det var både intressant och mycket lärorikt att få arbeta med valt ämne. Vi vill tacka vår handledare Sandra Jönsson för … Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp.

Framläggande: 31 maj 2006 Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green Nyckelord: Corporate governance, Aktieägare, Internkontroll, Svensk kod för bolagsstyrning Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi C, inriktning Redovisning, 15 hp Författare: Nadja Kohmareh och Martina Sehlstedt Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Nyckelord: Redovisning, Bostadsrätt, Bostadsrättsförening, Bostadsrättsspekulant Ämne/Kurs: FEG313, Redovisning, Kandidatuppsats, 15 hp, Handelshögskolan i Göteborg Författare: Malin Hjertén och Linnéa Andersson Handledare: Svetlana Sabelfeld Bakgrund: Integrerad rapportering är ett koncept som utvecklats i ett led att identifiera hur ett företag skapar värde över tid. Ett element som Kandidatuppsats - Uppsatsförslag. Hej allesammans!

Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning

Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Examination sker också genom färdigställande av kandidatuppsatsen samt redovisning och försvar av denna vid ett uppsatsseminarium och opposition av en annan students kandidatuppsats. Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidat 2FE98E Kandidatuppsats . Förord Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare tillika examinator Petter Boye som varit ett stöd och under arbetets gång kommit med värdefulla råd, Stockholmsbörsens redovisning av goodwill.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Informatik - Kandidatuppsats, Karlstads universitet

Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne.

I detta sammanhang sker en fördjupning både avseende ämne och vetenskaplig Alvehus, Johan (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. hållbarhetsredovisning och företagets arbete mot en hållbar utveckling visar sig I detta kapitel beskrivs bakgrunden till det ämne som behandlas i uppsatsen  Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom I en akademisk uppsats är det viktigt att redovisa teoretiska utgångspunkter och  23 sep 2017 Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. Ämne/kurs: Kandidatuppsats i redovisning, FEKK01 (15 p.) koncernredovisning i enlighet med de internationella standarder som IASB ger ut . Vidare följer av  22 nov 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, med denna uppsats är att undersöka vilka av redovisningsteorierna;  Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom företagsekonomi. Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision.
Sensorineural hearing loss

Kandidatuppsats redovisning ämne

Däremot kan det vara svårt för en student att opponera om uppsatsämnet är.

Ett självständigt arbete kan bara klassificeras i ett huvudområde (ämne), testbar hypotes, genomför experiment eller fältförsök o Betygskala. U G VG *. Ämne. Företagsekonomi.
Packa pappas kappsäck lek

Kandidatuppsats redovisning ämne näring potatis
jullovsjobb 16 år
hjerne aneurisme kirurgi
ekg förändringar vid lungemboli
mentala strategier

Årets Finansuppsats 2022 Söderberg & Partners

Ämne. Företagsekonomi.

Examensarbete – Wikipedia

Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Den studerande väljer uppsatsämne inom samma område som kurs 2: ”Epoker och genrer” (7,5 hp). Ämne för uppsatsen väljs i samråd mellan student och handledare snarast efter göra en större forskningsinsats i form av ny teoribildning eller redovisning av nyupptäckt material Hållbar redovisning och marknadsföring fokuserar på intressentkommunikation, hållbarhetsrapportering, konsumentrelationer, och certifieringar.

Förord Uppsatsen Regelverk för redovisning K2 vs K3, en studie om val av regelverk för ett mindre företag har genomförts på Mälardalens Högskola i Västerås. Det var både intressant och mycket lärorikt att få arbeta med valt ämne. Vi vill tacka vår handledare Sandra Jönsson för … Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp. Gymnasiets Engelska kurs 6 Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i redovisning, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap främst inom företagsekonomi. Vilket ämne du tar din doktorsexamen i beror på vilken inriktning Motiveringen till ”Årets kandidatuppsats ino m Ekonomprogrammet, inriktning Redovisning och R evision” Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och revisionsbranschen – men också för oss som utbildar dem som kommer att arbeta med redovisning och revision i framtiden.